Nabożeństwo Adwentystów – Podkowa Leśna (231216-#764)