Studium biblijne: Przygotowanie na czas końca

Im częściej skupiamy uwagę na Jezusie, tym bardziej stajemy się podobni do Niego - bardziej posłuszni i lepiej przygotowani na to, co nas czeka, zarówno w najbliższej przyszłości, jak i w czasie końca oraz w dniu, gdy znajdziemy się w miejscu przygotowanym przez Chrystusa dla tych, którzy Go miłują.