Studium biblijne: Jedność w Chrystusie

W Piśmie Świętym znajdujemy liczne spostrzeżenia i instrukcje, jak mamy żyć zgodnie z Bożym darem jedności w Chrystusie. Te właśnie przekazane nam spostrzeżenia i instrukcje dotyczące naszego życia w jedności i wyrażania jej w Kościele są przedmiotem tego cyklu studium.