Studium biblijne: Księga Izajasza. Pocieszajcie mój lud