Studium biblijne: Księga Daniela

Żyjąc u końca proroczej linii czasu tego świata, widzimy wyraźnie, że Księga Daniela trafnie przepowiedziała wszystkie ziemskie imperia, a więc mamy mocny powód, by ufać, że nastanie także to królestwo, na które jeszcze czekamy - wieczne Boże Królestwo, a które Jezus ustanowi po swoim powtórnym przyjściu.