Studium biblijne: Dzieje Apostolskie

Wielu historyków twierdzi, że trzy najważniejsze dziesięciolecia w dziejach świata nastąpiły wtedy, gdy niewielka grupa ludzi, przeważnie Żydów, w mocy Ducha Świętego zaniosła ewangelię światu. „Dzieje Apostolskie” są opisem tych trzech dekad od roku 31 do roku 62 (zob. Dz 28,30).