Nabożeństwo Adwentystów – Podkowa Leśna (231111-#759)