# 504 FHD – Nabożeństwo Kościoła Adwentystów D.S. w RP – Podkowa Leśna – 15 grudnia 2018