# 500 FHD – Nabożeństwo Kościoła Adwentystów D.S. w RP – Podkowa Leśna – 10 listopada 2018