Studium Szkoły Sobotniej: Szukajcie Pana a żyć będziecie