Studium Szkoły Sobotniej: Szafarstwo - pobudki serca