Studium Szkoły Sobotniej: Szafarstwo: pobudki serca