Studium Szkoły Sobotniej: Spojrzenie na naszego Boga