Studium Szkoły Sobotniej: Rola Kościoła w społeczeństwie