Studium Szkoły Sobotniej: Ewangelia w Liście do Galatów 2017