Studium Szkoły Sobotniej: Duch święty i uduchowienie